Thông báo

KHÔNG TÌM THẤY QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật ngày 04/02/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN BẮC

TK NHANH SỔ XỐ MIỀN BẮCUPDATE 24-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua

27
18 lần
91
18 lần
66
16 lần
29
15 lần
46
15 lần
23
15 lần
40
15 lần
07
15 lần
15
14 lần
32
14 lần
18
14 lần
44
14 lần

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua

4
117 lần
2
114 lần
1
105 lần
3
103 lần
8
103 lần
9
101 lần
0
100 lần
7
99 lần
6
98 lần
5
86 lần

Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)

85
3 lần
61
2 lần
32
2 lần
62
2 lần
83
2 lần
19
2 lần

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua

H?
1 lần
úc
1 lần
ng
1 lần
am
1 lần
?i
1 lần
64
3 lần
50
4 lần
22
5 lần
10
5 lần
43
6 lần
16
6 lần
97
6 lần

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua

4
117 lần
2
114 lần
1
105 lần
3
103 lần
8
103 lần
9
101 lần
0
100 lần
7
99 lần
6
98 lần
5
86 lần

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)

50
12 ngày
67
12 ngày
88
11 ngày